Våres historie

Barnas idrettsdag ble arrangert for første gang i Bodø i 1997. Nordland idrettskrets tok initiativ og stod som arrangør det første året. De hadde håpet på ca 500 deltakere, men det kom 1200.

I evalueringsmøte konkluderte Nordland idrettskrets med at Barnas idrettsdag ble for arbeidskrevende for dem å gjennomføre. De ønsket at et av Bodøs idrettslag kunne ta på seg oppgaven. Innstranda idrettslag (IIL), som hadde 1500 medlemmer på det tidspunktet sa ja, og har siden vært arrangør. Arrangementet har i løpet av årene utvidet seg fra 1 til 2 dager, og til å gjelde alle barn i Saltens 8 kommuner fra 1. til 7. klasse. 


Bodø Spektrum deles inn i 24 stasjoner/idretter med voksne instruktører/trenere fra ca 15-20 ulike klubber i Bodø. Ungene deles inn i grupper på ca 22 deltakere etter skole/klasse. Deltakerne får prøve 8 forskjellige idretter a 20 minutter i løpet av de 4 timene aktivitetene varer. Gruppene følger et fast oppsatt mønster, slik at de får prøvd de fleste stasjonene i løpet av en 3-4-års periode. Vi avvikler 3 puljer à 500 barn i løpet av 1. helg i november hvert år.


Barnas idrettsdag mobiliserer ca 530 funksjonærer/dugnadsfolk. Blant annet fra:

  • Ca 15-20 idrettsklubber som stiller med trenere/instruktører.
  • 6 klasser fra videregående skole som har undervisning arrangementshelga.
  • Kriminalomsorgen - ungdommer som avtjener sin samfunnstjeneste.
  • Miljøpatruljen fra IU-gruppa til IIL (idrett for utviklingshemmede)
  • IILs øvrige grupper (barneidrettskolen, fotball, håndball, langrenn og volleyball).

 

Evnt overskudd etter arrangementet (deltakeravgift og sponsorpenger) fordeles på de klubbene som stiller med stasjon + lagkassene til de som stiller på dugnad fra IIL. I 2021 passerte vi 36 000 deltakere siden oppstarten i 1997.


Salten Idrettsgalla 2012 nominerte Barnas idrettsdag som "Årets arrangør 2012" i klasse med NM på ski og VM i dans....