Utstyrslager

Lagerbygg på Mørkvedlia....

Vi har tatt initiativ til å samle alt utstyret vårt på en plass. Tidligere var utstyret spredt på mange små lokaler, samt i konteinere, garasjer etc.

Lagret på 115 m2 i Mørkvedlia idrettspark medfører at logistikken er mye enklere å håndtere. På sikt kan vi også gå til innkjøp av utstyr som vi mangler, som f.eks. tjukkasser (nedspringsmatter) som vi ikke har hatt lagerplass til tidligere.

Hovedmålsetting med Barnas idrettsdag er å la deltakerne få prøve en rekke idretter, slik at de kan finnne en idrett de har lyst å fortsette med etter endt arrangement. For å presentere de ulike idrettene så autentisk som mulig, trenger vi også riktig utstyr. 

Vi takker Consto og Byggmester Lillegård for at de påtok seg hovedansvaret for oppføringen av lageret.