Info om Barnas idrettsdag - Bodø...

Barnas idrettsdag arrangeres av Innstranda idrettslag i nært samarbeid med Norges Friidrettsforbund og deres samarbeidspartner Nestle. Vi samarbeider også med en rekke lokale lag og foreninger i Bodø for å gjennomføre denne store aktivitetshelgen i Bodø Spektrum i november.

Stor takk til idrettsklubbene, de videregående skolene, Bodø idrettsråd, sponsorer, Bodø kommune og øvrige samarbeidspartnere. Sist, men ikke minst, TAKK til den store dugnadsgjengen fra Innstranda idrettslag:-)

12.09.201813:44 Anne-Stine Gjervoldstad

Om Barnas Idrettsdag

Barn fra 1. til 7. klasse i Salten får hver høst invitasjon til å delta på Barnas idrettsdag i Bodø. Vi har plass til 1500 deltakere, fordelt på 3 puljer, med ca 500 barn på hver pulje.

Skolene fordeles på 3 puljer. Hver skole deltar i en av puljene:

  • 1. Pulje lørdag fra kl 09:30 til 12:50  (Innregistrering fra kl 0830 til 0915)
  • 2. Pulje lørdag fra kl 15:00 til 18:20  (Innregistrering fra kl 1400 til 1445)
  • 3. pulje søndag fra kl 09:30 til 12:50 (Innregistrering fra kl 0830 til 0915)

Se "Skoleooppmøte" for å finne hvilken Pulje din skole skal delta i.....

Deltakerne vil få orientering om hvilken pulje deres skole skal delta i senest 14 dager før selve arrangementet. Det vil bli annonse i Avisa Nordland, samt på internettsidene til Innstrandens idrettslag ( iil.no ) og på hjemmesiden til Barnas idrettsdag ( barnasidrettsdag.no )

Deltakerere fra skolene utenfor Bodø kommune blir plassert i 2. pulje lørdag pga. lengre reisetid til Bodø Spektrum.

Organisering
Nordlandshallen og Bodøhallen deles opp i 24 aktivitetstasjoner med faste instruktører/trenere på hver stasjon. Barna blir inndelt i grupper etter skole/klasse ved oppmøte/registrering. Hver gruppe får sin egen voksne gruppeleder som har ansvaret med å følge gruppen fra stasjon til stasjon denne dagen. Hver aktivitet varer 20 minutter. Alle barn er innom 8 ulike stasjoner/aktiviteter i løpet av dagen. Det er en 20 minutters pause med en enkel matservering etter 5. stasjon. 

Dugnad
For å få til et så stort arrangement er vi selvfølgelig avhengig av en kjempestor dugnadsgjeng fra Innstrandens idrettslag, (400 pers.) og andre strategiske støttespillere som sponsorer, Bodø kommune, lag/organisasjoner, de videregående skolene i Bodø, samt lærerne i Saltenskolene. Takk til dere alle for innsatsen og ståpåviljen.

Påmelding
Påmeldingsark utdeles på skolene (i Bodø kommune) tirsdag 3. september. Påmelding og betaling skjer via Internett fra og med  12. september kl 0800. Pris kr 300,- pr. deltaker inkl. påmeldingsavgift i 2019. Påmelding kan gjøres HER

Dere trenger ikke å ha med kvittering eller påmeldingsbekreftelse ved oppmøte. Alle påmeldingene finnes i vår database.