Info om Barnas idrettsdag - Bodø. 04. - 05. nov. 2023

Barnas idrettsdag arrangeres av Innstranda idrettslag i nært samarbeid med Norges Friidrettsforbund og deres samarbeidspartnere. Vi har også et tett samarbeider med en rekke lokale lag og foreninger i Bodø for å gjennomføre denne store aktivitetshelgen i Bodø Spektrum i november.

Stor takk til idrettsklubbene, de videregående skolene, Bodø idrettsråd, sponsorer, Bodø kommune og øvrige samarbeidspartnere. Sist, men ikke minst, TAKK til den store dugnadsgjengen fra Innstranda idrettslag:-)

Om Barnas Idrettsdag

Barn fra 1. til 7. klasse i Salten får hver høst invitasjon til å delta på Barnas idrettsdag i Bodø. Vi har plass til 1500 deltakere, fordelt på 3 puljer, med ca 500 barn på hver pulje.

Skolene fordeles på 3 puljer. Hver skole deltar i en av puljene:

  • 1. Pulje lørdag fra kl 09:30 til 12:50  (Innregistrering fra kl 0830 til 0915)
  • 2. Pulje lørdag fra kl 15:00 til 18:20  (Innregistrering fra kl 1400 til 1445)
  • 3. pulje søndag fra kl 09:30 til 12:50 (Innregistrering fra kl 0830 til 0915)

Se "Skoleooppmøte" for å finne hvilken Pulje din skole skal delta i.....

Deltakerne vil få orientering om hvilken pulje deres skole skal delta i senest 14 dager før selve arrangementet. Det vil bli annonse i Avisa Nordland, samt på internettsidene til Innstrandens idrettslag ( iil.no ) og på hjemmesiden til Barnas idrettsdag ( barnasidrettsdag.no )

Deltakerere fra skolene utenfor Bodø kommune blir plassert i 2. pulje lørdag pga. lengre reisetid til Bodø Spektrum.

 

Organisering
Nordlandshallen og Bodøhallen deles opp i 24 aktivitetstasjoner med faste instruktører/trenere på hver stasjon. Barna blir inndelt i grupper etter skole/klasse ved oppmøte/registrering. Hver gruppe får sin egen voksne gruppeleder som har ansvaret med å følge gruppen fra stasjon til stasjon denne dagen. Hver aktivitet varer 20 minutter. Alle barn er innom 8 ulike stasjoner/aktiviteter i løpet av dagen. Det er en 20 minutters pause med en enkel matservering etter 5. stasjon. 

Dugnad
For å få til et så stort arrangement er vi selvfølgelig avhengig av en kjempestor dugnadsgjeng fra Innstrandens idrettslag, (400 pers.) og andre strategiske støttespillere som sponsorer, Bodø kommune, lag/organisasjoner, de videregående skolene i Bodø, samt lærerne i Saltenskolene. Takk til dere alle for innsatsen og ståpåviljen.

Påmelding
Påmeldingsark utdeles på barneskolene i Bodø kommune før høstferien 2023 (uke 37). Påmelding og betaling skjer på nettet www.iil.no (27. september kl 0900)

Dere trenger ikke å ha med kvittering eller påmeldingsbekreftelse ved oppmøte. Alle påmeldingene finnes i vår database.