Tilrettelegging for barn med funksjonshemming

Barnas idrettsdag tilrettelegger aktiviteter også for barn med funksjonshemming.

Vennligst ta direkte kontakt med Innstrandens idrettslag ved påmelding, slik at vi får kartlagt eventuelle behov for tilrettelegging.

Ved behov for assistanse vil det bli en personlig ledsager fra idrettsfaglinja ved Bodin videregående skole.

Les mer i Avisa Nordland her

AN: Freddy Thoresen

(Bildet av Nikolai er fra Barnas idrettsdag 2012.) 

Les mer om Nikolai i AVISA NORDLAND 10. nov 2012


AN: Erik Grønning

Foto: Bjørn Erik OlsenMiljøpatruljen

IU-gruppa til Innstrandens Idrettslag

IU-gruppa (idrett for utviklingshemmede) til Innstranden idrettslag utgjør MILJØPATRULJEN på Barnas idrettsdag hvert år. De har til oppgave å holde Bodø spektrum ryddig og fint under selve arrangementet. I tillegg er det Miljøpatruljens ansvar å passe på at vannpostene som er plassert rundt i hallene er oppfylte, og at det er drikkebeger tilgjengelig. Miljøpatruljen er også med i arrangementets riggegjeng.
 

IU-gruppas fantastiske innsats er en vesentlig grunn til at trivselfaktoren for deltakerne og medarrangører under arrangementet er så gode.
Takk for innsatsen...