Forsvarets hinderløype

Stasjon 12:
Bodø hovedflystasjon

Hvert år stiller Bodø hovedflystasjon med en hinderløype med utstyr fra forsvaret. Det er 1. og 2. års lærlinger fra idrettsavdelingen på flystasjon som har ansvaret for rigging og drift av hindeløypa.