Påmeldingsark for Barnas idrettsdag 05. og 06. nov. deles ut på skolene i uke 36.

Påmeldingen starter på nettet 14. september kl 09.00 på www.iil.no